Přijímáme nové žáky do 6. třídy pro školní rok 2020/21 na doplnění ročníku

Jsme malá inovativní škola s přátelskou atmosférou, která vzdělává děti již pátým rokem. Děti pracují ve věkově smíšených skupinách pod vedením zkušených pedagogů. Samozřejmostí je v naší škole otevřená komunikace a partnerský a férový přístup. 

 
 

Proč právě k nám?

    • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby
    • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů
    • vícedenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů
    • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností
    • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení
    • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)
    • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení) 
    • malý kolektiv (maximálně 12 dětí ve třídě)
  • bloková výuka s důrazem na souvislosti a mezipředmětové vazby

  • navýšená hodinová dotace pro výuku jazyků a přírodovědných předmětů

  • týdenní tematické expedice s výstupy do společenskovědních, přírodovědných i uměleckých předmětů

  • práce v projektech s využitím a prezentací získaných znalostí a dovedností

  • orámcování výuky dle montessori filozofie

  • podpora vlastní zodpovědnosti a proaktivního přístupu k učení

  • vlastní index, se kterým žáci pracují každý den (obsahuje přehled zvládnutých témat, znalostí, dovedností a vypracovaných projektů)

  • průběžná zpětná vazba mapující pokroky ve vzdělávání (formativní hodnocení) 

  • malý kolektiv (maximálně 12 dětí ve třídě)

  • důraz na spolupráci a dobré klima ve třídě

 

Máte zájem o přestup nebo se chcete na cokoliv zeptat?

Prosím ozvěte se nám na adresu info@skolaletokruh.cz.

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz