Vědomý řečník (16.–17. května 2020)

 

Rádi byste hovořili sebe-vědomě, s lehkostí a radostí před publikem?

Na tomto kurzu zjistíte, že Vás veřejné vystupování může bavit. Vědomý řečník je v maximální možné míře praktický. Důraz je kladen na tréning, sebereflexi a práci se zpětnou vazbou.  Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí za využití metod zrychleného učení a s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka. Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině o maximálně 8 účastnících.

Kurz je určen všem, kteří chtějí:

  • umět efektivně hovořit před ostatními a přitom si své vystoupení vychutnat
  • rozvíjet svoji autenticitu, být srozumitelní a přesvědčiví řečníci
  • rozvinout svoji kondici k veřejnému vystupování (manažeři, učitelé, vědci, ...)

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a přihlášky

 

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz