Vědomá komunikace - zdravé partnerství (16.–17. 11. 2019)

Chcete se cítit dobře ve vašem vztahu? Přejete si, aby vaše partnerství kvetlo? Věnujte si společný čas a naučte se pečovat o své partnerství, vyjadřovat své potřeby, vědomě naslouchat, řešit konfliktní situace, prohlubovat důvěru v sebe, svého partnera a svůj vztah.  Tento jedinečný kurz je určen párům, kteří si přejí rozvíjet úctu, harmonii a radost ve společném soužití. Na tomto kurzu se naučíte:

  • zastavit se, pečovat o sebe – základní metody psychohygieny (radikální sebeláska);  
  • respektujícím způsobem vyjadřovat a pojmenovávat své pocity a potřeby;
  • naladit se na svého partnera, vědomě naslouchat a projevovat empatii;
  • řešit konfliktní situace – být transparentní a přitom zůstat laskavý (asertivita);
  • obnovovat svůj vztah pomocí komunikační techniky „beggining anew“;
  • pěstovat ve vztahu to dobré prostřednictvím ocenění;
  • ukotvit pozitivní návyky a rituály ve vztahu.

Kurz probíhá v bezpečném a přátelském prostředí s respektem k potřebám a individualitě každého účastníka.  Důraz je kladen na prožitek, sebereflexi a rozvoj praktických dovedností pro každodenní život. 

Efektivita učení je umocněna vysokou mírou zapojení účastníků kurzu, který probíhá v malé skupině - maximálně 6 párů.

S kým?

Kurz povede Ing. Radim Kudělka - zkušený lektor a komunikační expert.

Více informací o kurzu a p řihlášky

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz