Jak se vypočítává cena kroužků?

Cenu kroužku určuje výše odměny lektorovi, nájmu (sokolovny v případě Sportíku), pomůckovného (výtvarný materiál v případě Výtvarného atelieru) a režie školy (administrativa, energie...).

Cena kroužku za jedno pololetí je dána násobkem průměrného počtu lekcí za pololetí. Odečítají se svátky, prázdniny a dopředu plánované akce celé školy (např. slavnosti, výjezdy). Přesnější je výpočet v případě kroužku, který má v týdnu jeden termín (Sportík, Výtvarný ateliér, Individuální výuka hry na klavír). U lekcí, které probíhají během celého týdne (Individuální výuka hry na flétnu) se vychází z průměru jako takového (cena těchto lekcí je ale pro kompenzaci těchto nákladů pro naše žáky dotována školou).

Vracení peněz za neproběhlé hodiny

V případě nepřítomnosti lektora se snažíme odpadlé lekce nahradit. U skupinových kroužků je  tolerance jedné odpadlé hodiny, za každou další nenahrazenou hodinu vracíme peníze. V případě odpadnutí individuálních hodin výuky na flétnu a klavír je nutné náhrady řešit přímo s lektorem.

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz