Učitelé a asistenti

Martina Heyerová

třídní učitelka I. L

Martina vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zajímá se, co je nového ve vzdělávání, snaží se neustále rozvíjet a být lepším člověkem. Baví ji angličtina, dívat se na svět z výšky, ráda se hýbe, plave, cvičí jógu, chodí po kopcích i za kulturou, a když prší, otevře okno dokořán, poslouchá déšť a je v posteli s čajem a knížkou.

> přečtěte si o Martině více

 

Tereza Beránková

asistentka I. L

 

Tereza studuje Učitelství pro 1.stupeň na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Má za sebou osm let studia španělského jazyka. Dříve pracovala jako vychovatelka v anglicko-české dětské skupině, vedla taneční kroužky pro děti a v současnosti je lektorkou swingu pro dospělé. Bezesporu je tanec její velkou vášní. Mimo tanec ráda cestuje, sportuje, čte knížky, hraje v divadelním spolku a zajímá se o pedagogiku a psychologii. 

 

Jana Šimonová

třídní učitelka ve II. L a speciální pedagožka

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu MU, Speciální pedagogiku pro učitele. Zkušenosti s vedením dětského kolektivu získala díky bohaté praxi studia VŠ, organizováním aktivit na dětských táborech, vedením aktivizačních tématicky zaměřených hodin na ZŠ – tvoření dětí s rodiči, organizování venkovních aktivit a společných výletů. V Letokruhu se věnuje dětem ve družině a vede individuální speciálně-peagogickou péči.

Od mládí aktivně pracovala jako dobrovolník v různých organizacích (Hnutí Duha, Oblastní charita Brno, Hospic Rajhrad, atd.), byla průvodce na táborech s dětmi s postižením, dlouhodobě byla sportovní asistentkou postižené dívce. Volný čas prožívá nejraději s rodinou v přírodě, pečením dobrot nebo ponořená do světa knih.


Dana Dočkalová

párová učitelka ve II. L
 

„Po celý svůj dosavadní profesní život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí a principy  školy Letokruh jsou mi z mnoha důvodů blízké. Naše dvě děti vyrůstaly spolu s vrstevníky ze spřátelených rodin tak, že jsme s nimi trávili mnoho času v přírodě a různorodými tvůrčími aktivitami. Vlastně jsme se pokoušeli realizovat způsob výchovy, který je dnes vlastní vznikajícím lesním školkám. Dcery s námi během dětství a dospívání prošlapaly doslova "kus světa". Bohatství, které tím získaly, nespočívá pouze ve vědomostech, které si při tom o přírodě i navštívených místech osvojily, ale také v zakoušení přátelské pospolitosti a v mnohém tom neviditelném a slovy těžko uchopitelném, co však přesto formuje naše duše.“

Dana se v Letokruhu věnuje i individuální výuce hry na zobcové flétny.

> přečtěte si o Daně více

 

Karla Kočvarová

třídní učitelka III. L

Karla vystudovala pedagogickou fakultu v Brně na MU, magisterský obor učitelství pro druhý stupeň základní školy a to obory zeměpis a výchova k občanství. Díky této kombinaci se orientuje jak v přírodních vědách, tak ve vědách společenských. Do Letokruhu nastoupila hned po dokončení studia, zkušenosti s prací s dětmi ji však nechybí. V minulosti pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole a na základní škole. Několik let již jezdí také jako vedouci na letní tábor. Na práci s dětmi ji nejvíce baví že žádný den není stejný, ráda děti učí novým věcem a ráda se přiučí i od dětí. Ve volném čase se ráda vydává do přírody, čte knížky nebo tráví čas s přátely.

Učitel III. L

 

Josef vystudoval Filozofickou fakultu MU obor Historie-ZSV, kurzy pedagogiky volného času nebo speciální pedagogiky. Nadále studuje na PdF UP mj. speciální pedagogiku. Ve volném čase se zabývá poradenstvím v oblasti exekucí. Zajímá se o sebeosobnostní rozvoj, cizí jazyky, elektromobilitu, workout a výlety do přírody. Ve volném čase čte, rád se učí nové věci a poznává nové lidi. Zvláštní znamení: optimistický pohled na svět.

 

Nikola Slezáková

učitelka informatiky a fyziky

 

Nikola vystudovala navazující magisterské studium na Masarykově univerzitě obor Učitelství matematiky, tělesné výchovy a Sportovní edukace. V současné době studuje ještě 1. ročník doktorského studia obor Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské. Studium a učení ji velice naplňuje a baví. PVe volném čase se věnuje především sportu, četbě knih a cestování.  

 

Monika Blažková

učitelka angličtiny

Monika vystudovala střední grafickou školu v Praze, pedagogickou fakultu v Brně a po absolvování kurzu metodologie učení jazyků na Brooks Univerzitě v Oxfordu a v Bournemouthu (o několik let později) se věnuje kreativnímu učení jazyků ve všech úrovních jazykového vzdělávání a pro všechny věkové skupiny. Od roku 2009 působí také jako učitelka angličtiny mezinárodní letní školy pro děti ve Velké Británii. 

,,Pokaždé, když se s dětmi společně smějeme, zpíváme, hrajeme si a komunikujeme,  jsem šťastná, že má moje práce smysl.“

Motto: „Přestože si to ani neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá místa v životech druhých lidí.“ (Robert Fulghum)

 

Jana Reichel

výuka výtvarné výchovy, vedení odpoledního Výtvarného atelieru

Jana pochází z Valašska, v Brně vystudovala na Pedagogické fakultě výtvarnou výchovu pro střední školy a český jazyk a literaturu se zaměřením na vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Studovala též žurnalistiku a působila v Nakladatelství Host. Od roku 2007 spolupracuje s Domem umění města Brna jako galerijní lektorka. Má rovněž zkušenosti s prací asistentky soukromého galeristy v Praze. Vyučuje na PdF MU galerijní pedagogiku a výtvarnou akci, organizuje každoročně Týden výtvarné kultury v Brně a výtvarné letní kurzy pro děti. Věnuje se i své vlastní výtvarné tvorbě.

Slovenská náplavka. Studovala na přírodovědecké fakultě. Napsala spoustu grantů, přečetla fůru knih, vypila hektolitry kávy a snědla tuny čokolády. Má ráda strukturu a svobodu, Beethovena a jazz. (Spoluzakládala Letokruh.) Protože má o jeden titul méně než paní ředitelka, je v Letokruhu asistentkou ředitelky a dělá všechno pro hladký chod školy.

 
To break the rules, you must first master them

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz