Stravování

Škola neprovozuje vlastní školní kuchyni. Má pouze výdejnu stravy a obědy bude od 1. 2. 2020 zajišťovat  Zdravá školní jídelna Novolíšeňská. 

 

ŠJ Novolíšeňská - zdravá školní jídelna

  • vaří zdravou, pestrou a výživově hodnotnou stravu
  • obědy jsou vždy čerstvé, připravované z kvalitních surovin (včetně BIO potravin)
  • jídlo bez konzervantů, barviv a dochucovadel
  • dětský jídelníček je sestavován společně s výživovým specialistou
  • spolupracuje s kvalifikovanou nutriční terapeutkou, která garantuje dietní stravování. Rodiče doloží potvrzení poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost (dětský lékař) o zdrav.stavu.

Cena oběda je dle věku 49 Kč nebo 51 Kč/oběd.

Z čeho se cena za obědy skládá a jak se hradí?

  • 27 Kč  pro žáky do 10 let a 29 Kč pro žáky od 11 let - čisté stravné, které rodiče hradí v zálohách přímo  ŠJ Novolíšeňská.
  • 22 Kč  -  ostatní náklady, které rodiče po kvartálním vyúčtování (rozesíláno e- mailem) hradí škole. Škola částku za ostatní náklady hradí ŠJ Novolíšeňská.
 
Ostatní náklady zahrnují - přepravu jídla, energii, evidenci stravovaných, balné, vedení a aktualizace docházky stravného a jeho vypořádávání.

 

 

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz