Metody výuky

Projektová výuka

Projektová výuka je založená na tom, že téměř všechny znalosti a dovednosti (matematika, pravopis, hudební výchova, výtvarná tvorba, ...) se dají vztáhnout k jednomu tématu. Díky tomu žáci nemají klasické předměty izolovaně, ale jako součást uceleného tématu, což žákum umožňuje probírat učivo v souvislostech.

Projektová výuka má stanovená témata na období dvou až pěti týdnů.

Příklady témat: planeta Země, rodina a vztahy, proměny v přírodě, zaměstnání...

Bloková výuka

Ve škole se nezvoní. Doba trvání jednotlivých činností závisí na potřebách žáků a učitele.

Při výuce kombinujeme skupinovou práci vedenou pedagogem, týmovou práci žáků a individuální práci na dané téma.

Externí výuka

Důležitým prvkem výuky je externí výuka, které je věnován jeden den v týdnu a žáci ho celý tráví mimo školu. Vyráží na celodenní výlet, za poznáním do blízké i vzdálenější přírody, nebo do muzeí, divadel a na jiná místa podle témat, která se ve škole právě probírají.  

Družina

Družina umožňuje žákům jak volnou hru a zábavu (především venku), tak i tvůřčí činnosti různého druhu: rytí do dřeva, ruční výroba z různých materiálů aj.

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz