KRUHY v Letokruhu

naše škola má platformu pro aktivity, které podporují její život a růst. Jsou jimi kruhy, kterých je v současné době 7 (viz níže). Konkrétněji a krátce si o nich prosím přečtěte v přiloženém plakátu "kruhy". Tento plakát společně s informacemi o možnostech aktuálního zapojení najdete od příštího týdne v chodbičce u družiny.
 
AKTUÁLNĚ JE MOŽNÉ SE ZAPOJIT:
 
FUNDRAISING: hledání a zajišťování financí pro aktivity školy nad rámec školného a dotací na žáky
aktuálně napínáme síly k získání dotací pro II. stupeň, z fondu SFŽP bychom rádi zažádali o peníze na projekt pro zahradu a pomocí startovač.cz chceme získat prostředky pro revitalizaci šaten; stálou aktivitou je hledání sponzorů
koordinátorka: Andrea Škrobáková, andrea@vymyslicky.net - 732 145 520
 
HUDBA: vytváříme hudební podobu naší školy 
jednou ze žádoucích aktivit v současné době je zorganizování hudební výpravy v rámci města Brna
koordinátorka: Dana Dočkalová, dana.dockalova@seznam.cz - 739 236 414
 
PR - PROPAGACE: starat se koncepčně o prezentaci školy navenek 
nyní se soustředíme na zápis do 1. třídy - pomůže nám vytipování vhodných míst pro propagační materiály školy a jejich roznos
koordinátorka: Kateřina Bukovjanová, katerina.bukovjanova@skolaletokruh.cz - 778 027 994
 
SLAVNOSTI: slavnost jako organická součást školy 
aktuálně uvítáme pomoc s průběhem a chystáním nastávající slavnosti masopustu (masky, dílničky, občerstvení)
koordinátorka: Kristýna Štiková, kristyna.stikova@skolaletokruh.cz - 739 626 064
 
ŠKOLA JAKO OBRÁZEK: koncepční řešení při tvorbě příjemného prostředí školy 
rádi bychom zútulnili prostor před budovou školy a také prostor chodby před vstupem do školy, chceme také zlepšit akustiku v jídelně (vše je ve fázi sběru nápadů)
koordinátorka: Martina Sedláková, martina.sedlakova@skolaletokruh.cz - 733 122 851
 
ZAHRADA: zahrada jako prostor pro přírodu, hru i poznávání 
čeká nás údržba dosavadních prvků v zahradě a revize zahradního nářadí pro děti i dospělé
koordinátor: Ondřej Jelínek, ondrej.jelinek@skolaletokruh.cz - 731 200 082
 
II. STUPEŇ: podpora a pomoc při realizaci kroků vedoucích k zajištění vzdělávání na II. stupni 
můžete pomoci s vytipováním vhodných kandidátů na pedagogické pozice a také dalších aktivních spolupracovníků pro II. stupeň ZŠ Letokruh
koordinátorka: prozatím Kateřina Bukovjanová, katerina.bukovjanova@skolaletokruh.cz - 778 027 994
 
Uvedené možnosti nejsou vyčerpávající. Kruhy jsou tu pro Vaši vlastní invenci, nápady a jejich realizaci. 
Kruhy jsou platformou pro aktivity, které podporují život a růst školy. V kruzích se u společné tvůrčí činnosti potkávají rodiče i zaměstnanci školy.
 

KRUH SLAVNOSTÍ

Slavnost jako organická součást školy.

 • Co děláme? Po celý rok pomáháme s organizací i realizací slavností a tvořivých dílniček s nimi spojených (dožínky, sv. Martin, Advent, sv. Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Masopust, vynášení Morany, Velikonoce, Svatojánská noc). Připomínáme díky nim roční cyklus i proměny v přírodě a probouzíme komunitu naší školy. Přinášíme náměty do výuky, které s konkrétními slavnostmi souvisí.
 • Co se nám povedlo? Stanovit slavnosti, které chceme oslavovat, a vytvořit kalendář akcí pro Letokruh. Každý rok realizace celoškolních slavností za přispění rodičů (sv. Martin, Svatojánská slavnost).
 • Koho hledáme? Máte rádi slavnosti a tradice nebo jen některé z nich? Přijďte dětem povědět něco zajímavého, co je s nimi spojeno. Máte nějaký nápad, co byste s dětmi chtěli vytvořit (rukodělné a výtvarné práce, hudba, divadlo, pečení či vaření tradičního pokrmu)? Přijďte pomoci s aktuální přípravou slavnosti v odpoledních dílničkách.

Koordinátor: Martin Šíbl, martin@martinsibl.cz 

 

KRUH ZAHRADY

Zahrada jako prostor pro přírodu, hru i poznávání.

 • Co děláme? Zajišťujeme brigády na školní zahradě, o kterou se snažíme pečovat v duchu přírodního zahradničení. Vytváříme zahradu pro děti i pedagogy jako inspirující prostředí pro hry, výuku i odpočinek, zahradu jako místo poznávání vzájemných vazeb mezi živočichy, roslinami a zemí.
 • Co se povedlo? Bylo vybudováno jezírko, vyvýšené záhony, nainstalovány lanové prvky. Větve keřů byly upraveny do podoby chýšky. Uskutečnilo se množství brigád. Pro naši zahradu existuje projekt.
 • Koho hledáme? Hledáme lidi, které by zahrada bavila a věnovali by jí čas i nad rámec školních brigád (např. výmýšlením toho, co se na nich může udělat:-).
 • Aktuálně: čeká nás údržba dosavadních prvků v zahradě a revize zahradního nářadí pro děti i dospělé

Koordinátorka: Renata Kučerová, renata18@seznam.cz

 
 

KRUH PR - PROPAGACE

Starat se o prezentaci školy.

 • Co děláme? Pečujeme o vizuální i textovou podobu výstupů školy. Vymýšlíme a spravujeme web i Facebook školy. Tvoříme plakátky, newsletter i tiskové zprávy informující o dění ve škole. Spolupracujeme na organizaci dnů otevřených dveří v Letokruhu a na vzdělávacích festivalech, kde se naše škola prezentuje.
 • Co se povedlo? Informačně bohatý a "živý" web školy, Facebook se 700 fanoušky, články v lokálních i celostátních periodicích, vysoká účast na dnech otevřených dveří, široké povědomí o naší škole nejen v Brně, obsáhlý mailing-list příznivců školy, nezaměnitelný vizuální styl založený na autorských kresbách a kvalitních fotografiích.
 • Koho hledáme? Přidejte se, pokud máte copywriterského ducha! Stačí ale i to, pokud vás zajímá, co děláme.
 • Aktuálně: V současné době se věnujeme především pozitivní komunikaci školy a podílíme se na organizaci akcí ve škole.

Koordinátorka: Jana Andrésková, jana@andreskova.cz

 
 

KRUH HUDBY

Vytváříme hudební podobu naší školy.

 • Co děláme? Všemi možnými způsoby chceme děti vést k radosti z hudby, rytmů a melodií. Zaštiťujeme společné celoškolní zpívání; pořádáme hudební dýchánky; zkvalitňujeme výuku hudební výchovy v Letokruhu; zajišťujeme hudební exkurze a návštěvy koncertů v rámci výuky. Hrajeme a zpíváme s nadšením.
 • Koho hledáme? Přidejte se vy, kteří vyšetříte měsíčně pár chvil pro hraní a zpívání s dětmi a pro děti. Přidejte se i vy, kteří máte možnost zajistit návštěvu koncertu, zákulisí divadla, setkání s hudebníky, popř. pokud máte nápad na hudební exkurzi.
 • Aktuálně: Hledáme hudebníky a pěvce pro občasné společné muzicírování ve výuce, ve družině a během slavností.
 • Koordinátorka: Dana Dočkalová, dana.dockalova@skolaletokruh.cz
 
 

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz