Příběh školy Letokruh

Základní školu Letokruh založila v roce 2014 skupina rodičů, z nichž většinu spojovalo to, že jejich děti navštěvovaly Lesní mateřskou školku Sýkorka v Brně - Mokré Hoře. Děti pomalu odrůstaly mateřské školce, a rodiče hledali základní školu, která by naplňovala jejich představy o dalším vzdělávání. Žádná z tehdejších brněnských škol je svou nabídkou neoslovila. Na školy s dobrou pověstí a blízkým přístupem k výchově a vzdělávání zase nebylo snadné děti zapsat.
 
Založíme vlastní školu!
 
Tato smělá myšlenka byla na začátku vzniku Základní školy Letokruh. Inspirací pro Letokruh byla především základní škola Purkrabka. Tuto školu založili rodiče, kteří měli děti ve stejné školce Maitrea ve Slušticích a chtěli školu, která by na inspirativní, tvořivé a přátelské prostředí školky navázala. Tato škola začala svou činnost o rok dříve - v září 2013 a každý rok otevírala novou první třídu.
 
Rodiče/zakladatelé:
Petra Langášková, Tomáš Langášek, Kateřina Bukovjanová, Petr Bukovjan, Lenka Dosedělová, Barbara Strobachová, Táňa Vrtíková, Petra Komárková, Jana Andrésková, Martina Sedláková, Barbora Pelánková
 
Hlavní myšlenky, které stály u vzniku Letokruhu:
Škola, která bude v dětech rozvíjet spontánní a radostnou touhu po objevování.
Škola, ve které se děti potkají s inspirativní a charismatickou postavou pedagoga.
Škola, která bude stát nejen na schopných lidech, ale také na společně stanovených pravidlech.
 
Po obrovském týmovém úsilí při vyřizování akreditace, shánění prostor, pedagogů a dalších statečných rodičů, kteří by své děti do právě vznikající školy zapsali, se v září 2014 otevřela první třída pro 16 dětí s třídní učitelkou Lenkou Poulovou. Každý další rok se v rozrůstající se škole otevírala nová první třída a ve školním roce 2017/2018 už má škola 53 dětí ve 4 třídách.
 
Od samého počátku si Letokruh hledal svou vlastní cestu a občas se stalo, že se s ním někteří na této cestě rozloučili - ať už to byli někteří z rodičů, pedagogů, ale i rodičů/zřizovatelů. Všem těmto lidem patří velký dík, protože i díky nim se Letokruh dostal tam, kde je dnes.
 
Změny v Letokruhu
 
Nejtěžší chvíle ale přišla v tomto školním roce, kdy vzájemné neshody mezi zřizovatelem a ředitelkou školy vyústily v únoru v její odvolání a jmenování nové ředitelky. Toto rozhodnutí vyvolalo konflikt mezi zřizovatelem a pedagogy, kteří na to zareagovali hromadnou výpovědí. Pedagogové požadovali změny ve zřizovateli i orgánech školy tak, aby byla škola řízená komunitně. Zřizovatel v této náročné době zvažoval dvě varianty - variantu pedagogů (komunitně řízená škola) nebo převedení zřizovatelských práv na partnera, který by se mohl stát garantem dalšího fungování školy (ve smyslu původních ideí zakladatelů školy). Nakonec se přiklonil ke druhé z uvedených variant.  Garantem dalšího fungování školy se nakonec stala Petra Komárková - původní členka spolku Kaplia a jedna ze zakladatelek ZŠ Letokruh, která už měla zkušenosti s vybudováním a řízením vlastní školy Mint v Brně-Chrlicích. Petra Komárková byla jmenována novou ředitelkou a zároveň na ni členové spolku odsouhlasili převod zřizovatelských práv na školu Letokruh a Petra se tak stala jediným zřizovatelem školy Letokruh.
 
Mezi hlavní priority nové ředitelky patří především zajištění bezproblémového chodu prvního stupně a další rozvoj školy - především postupné vybudování druhého stupně - při zachování původních principů a hodnot, na kterých byl Letokruh budován.

Základní školu Letokruh založila v roce 2014 skupina rodičů, z nichž většinu spojovalo to, že jejich děti navštěvovaly Lesní mateřskou školku Sýkorka v Brně-Mokré Hoře. Když hledali základní školu, která by naplňovala jejich představy o dalším vzdělávání jejich dětí, žádnou nenašli.

Založíme vlastní školu!

Tato smělá myšlenka byla na začátku vzniku Základní školy Letokruh. Inspirací pro Letokruh byla především Základní škola Purkrabka ve Škvorci u Prahy, založená o rok dříve než Letokruh rodiči dětí navštěvujících mateřskou školu Maitrea ve Slušticích.

Hlavní myšlenky, které stály u vzniku Letokruhu:

  • Škola, která bude v dětech rozvíjet spontánní a radostnou touhu po objevování.
  • Škola, ve které budou děti trávit co nejvíce času venku a v přírodě.
  • Škola, kde k dětem pedagog přistupuje individuálně a kde se děti vzdělávají především na základě vnitřní motivace
  • Škola, která díky jasně vymezeným pravidlům poskytuje dětem i pedagogům bezpečné prostředí založené na respektující komunikaci.

Po velkém týmovém úsilí při vyřizování akreditace, shánění a zařizování prostor odpovídajících všem zákonným normám, hledání pedagogů a dalších odvážných rodičů, kteří by své děti do právě vznikající školy zapsali, se v září 2014 otevřela první třída pro 16 dětí s třídní učitelkou Lenkou Poulovou a asistentkou Gábinou Hájkovou.

Vlastní cestou

Od samého počátku si Letokruh hledal svou vlastní cestu a nebylo to rozhodně vždy snadné. Někteří z rodičů, pedagogů, ale i rodičů/zřizovatelů školu v průběhu vývoje a ukotvování jejích principů opustili. Všem z nich patří díky za to, že byli součástí projektu, který se nakonec vydal jinudy, než předpokládali. Také díky nim se Letokruh dostal tam, kde je dnes.

Letokruh dnes

Zkouškou si Letokruh prošel ve školním roce 2017/2018, kdy vzájemné dlouhodobé neshody mezi vedením zřizovatele a ředitelkou školy vyústily v únoru 2018 v její odvolání a jmenování nové ředitelky, kdy se také garantem dalšího fungování školy stala Petra Komárková. Petra je původní členka spolku Kaplia a jedna ze zakladatelek ZŠ Letokruh, která má zkušenosti s vybudováním a řízením vlastní školy Mint ve Starém Lískovci. Petra Komárková byla v březnu 2018 jmenována novou ředitelkou a zároveň na ni zřizovatel, spolek Kaplia, převedl práva a povinnosti zřizovatele Základní školy Letokruh, čímž se tak stala jediným zřizovatelem Letokruhu.

Začátkem školního roku 2019 Petra Komárková předala funkci ředitelky Letokruhu  Štěpánce Mazel , která navazuje na vybudované hodnoty a zajišťuje chod školy.

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz