Financování školy

Škola LETOKRUH je neziskový projekt.

Všichni rodiče/zakladatelé na vzniku školy pracují zcela bez nároku na jakýkoliv honorář a vznik školy částečně financují prostřednictvím dlouhodobých bezúročných půjček.

Zdroje našich příjmů

  • ze státního rozpočtu (normativní příspěvky podle počtu žáků)
  • ze školného (4600 Kč za měsíc, každý další sourozenec 3600 Kč za měsíc)
  • z dalších zdrojů (sponzorské dary, granty, apod.)

Na co je potřebujeme

  • kvalitní pedagogy, vychovatele, asistenty a schopného ředitele ► MZDY
  • vyhovující prostory  ► NÁJEMNÉ
  • útulné prostředí tříd ► NÁKLADY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY a VYBAVENÍ TŘÍD
  • nábytek a školní pomůcky ► POŘIZOVACÍ NÁKLADY

 

Kontakt

Základní škola Letokruh Terezy Novákové 1947/62a
621 00 Brno-Řečkovice
+420 739 312 666 info@skolaletokruh.cz